Спільний підручник історії – 2090

Проблема

Подолання конфліктних історичних наративів щодо війни на Донбасі, а також конфлікту в та навколо України, розвитку відносин між західним світом та Росією – є ключовим фактором для відновлення стосунків у короткотерміновій та середньотерміновій перспективі та повернення до європейської архітектури безпеки, заснованої на праві.

Ці наративи можуть біти настільки непримиренними, що, зокрема, у рамках структурованого діалогу ОБСЄ було прийняте рішення про спеціальну відмову від обговорення минулого, оскільки це постійно заводить процес у глухий кут. Разом з тим, більш прискіпливий погляд виявляє, що у суспільствах існують не тільки монолітні блоки уявлень, але набір різних наративів та окремих аналізів від індивідуальних експертів.

Мета проекту

Даний проект націлений на об’єднання розрізнених історичних аналізів від експертів з різних країн у метанаратив, який би включав сприйняття усіх учасників і, таким чином, сприяв би подоланню комунікаційної блокади.

Цей метанаратив має бути записаний у формі гіпотетичної глави про період 1989 – 2014 років у підручнику історії, виданого у 2090 році.

Термін проекту

Липень – грудень 2019 року

Учасники та учасниці проекту

Стати учасником проекту від української сторони були запрошені історики, політологи та ексепрти, які:

  • мають експертизу у роботі з історичними наративами в Україні;
  • працюють у політичній сфері чи дотичній до неї: особи, які приймають рішення в аналітичних центрах, радники з питань розвитку політик, представники медіа, історики та представники освітніх закладів;
  • мають готовність брати участь у діалозі спільно з німецькими та російськими учасниками;
  • володіють усною та письмовою англійською мовою.

Учасниками проекту стали особи з вищезгаданих груп, які мають високий “мультиплікаційний потенціал”. При відборі учасників враховувся критерій збалансованності політичного складу групи у поєднанні з готовністю особи брати участь у конструктивній діяльності.

Діяльність

Семінар для групи українських учасників, під час якого були представлені цілі та задачі проекту та методи роботи, відбувся 23 – 24 вересня 2019 року у м. Київ.

Подібні семінари також були проведені для групи німецьких учасників у м.Берлін та групи російських учасників у м. Москва.

Спільний 5-денний семінар для 18 учасників з України, Німеччини та Росії щодо аналізу різних наративів та створення проекту спільного тексту гіпотетичного підручника з історії відбувся 8 – 12 листопада 2019 року у м. Берлін.

Результати

Партнери проекту

inmedio peace consult gGmbH  (м. Берлін) була заснована в 1998 році в Берліні та Франкфурті-на-Майні. Inmedio проводить проекти з посередництва та діалогу в різних країнах Азії, Африки та пострадянського регіону у співпраці з нашими місцевими партнерами. Крім того, підтримує міжнародних акторів та їхні проекти, тренінги та стратегічними порадами щодо політики.

Інститут права та публічної політичної політики (ІППП) – російська незалежна неприбуткова організація. ІППП є одним з провідних незалежних правничих центрів, що з 1993 року здійснює дослідницьку, публіцистичну та освітню діяльність щодо вивчення та оцінки консутитуційних процесів в Росії та у світі.

Підтримка

Проект реалізований завдяки підтримці Міністерства закордонних справ Німеччини.

#JointHistoryTextbook-2090